Uzgodnienia

Oferta skierowana do:
klientów zainteresowanych wsparciem podczas pokonywania ścieżek formalno- prawnych oraz procedur związanych z uzgodnieniami z urzędami i władzami w zakresie budownictwa.

Oferta obejmuje:
uzgodnienia oraz wsparcie merytoryczne w zakresie:

  • przygotowania wystąpień i przeprowadzenia procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę
  • przygotowania wniosku i pozyskania decyzji Środowiskowej (O Środowiskowych Uwarunkowaniach Zgody Na Realizację Przedsięwzięcia)
  • przygotowania wniosku i pozyskania decyzji LICP (Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego) lub decyzji o warunkach zabudowy
  • zdobywania warunków technicznych dla przebudowy lub przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej oraz energetycznej
  • uzyskanie protokołu w ramach Narady Koordynacyjnej (dawniej ZUDP - Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej)
  • uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych
  • uzyskiwania opinii drogowych i komunikacyjnych dla tymczasowych organizacji ruchu

usługi konsultacyjne i doradztwo, którego efektem będzie:

  • stworzenie harmonogramów działań formalnych w oparciu wytyczne i specyfikę planowanej inwestycji
  • przeprowadzenie uzgodnień lub nadzór i raportowanie o postępie realizacji harmonogramu, również jeśli klient zdecyduje się powierzyć wykonanie uzgodnień innemu podmiotowi

Oferta wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny oraz może być korzystnie rozszerzona o inne oferowane rozwiązania w szczególności o PROJEKTY TECHNICZNE.