Projekty techniczne

Oferta skierowana do:
klientów zainteresowanych przygotowaniem projektów budowlanych, wykonawczych lub koncepcji zawierających rozwiązania techniczne w dziedzinie inżynierii budowlanej.

Oferta obejmuje:
przygotowanie projektów technicznych w zakresie:

  • instalacji wewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych w nowoprojektowanych budynkach (mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej) i obiektach budowlanych (np. przepompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków)
  • inwentaryzacji i modernizacji instalacji wewnętrznych sanitarnych oraz elektrycznych w budynkach i obiektach budowlanych
  • przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych oraz energetycznych
  • sieci uzbrojenia terenu w związku z planowanymi inwestycjami, a także przebudowy lub modernizacji istniejących sieci sanitarnych oraz energetycznych
  • pomoc w organizacji i koordynacji pracy biur projektowych, jeśli klient zdecyduje się powierzyć wykonanie projektów innym podmiotom

Oferta podstawowa obejmuje opracowywanie dokumentacji w języku polskim, ale istnieje możliwość jej rozszerzenia o tłumaczenie i wydanie dokumentacji w wybranych przez klienta językach.

Oferta wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny oraz może być korzystnie rozszerzona o inne oferowane rozwiązania, w szczególności o UZGODNIENIA i KOSZTORYSOWANIE oraz CERTYFIKACJE ENERGETYCZNE.