Kosztorysowanie

Oferta skierowana do:
Klientów zlecających roboty budowlane w oparciu o projekty przetargowe, projekty wykonawcze oraz STWIORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robót), którzy nie znają wartości realizacji projektu, chcą dokonać jego wyceny lub posiadają nieaktualne kosztorysy.

Oferta obejmuje:
przygotowanie dokumentacji w oparciu o opracowane przez PIRRS lub dostarczone przez klienta projekty techniczne w zakresie:

  • przedmiar robót określający rodzaj, sposób wykonania i ilość robót budowlanych, jest wykonywany w oparciu o aktualne KNR (Katalogi Nakładów Rzeczowych)
  • kosztorys inwestorski określający dokładny koszt planowanej inwestycji, jest wykonywany metodą kalkulacji uproszczonej lub szczegółowej w zależności od wymagań klienta stopnia skomplikowania przedmiotu kosztorysu

Oferta wymaga każdorazowo indywidualnej wyceny oraz może być korzystnym rozszerzeniem dla oferty PROJEKTY TECHNICZNE.