Zapytaj o ofertę

Dla kogo realizowana będzie usługa?

Jakiego obszaru oferty dotyczy zapytanie?

Każdy ma specyficzne wymagania, dlatego znając odbiorcę mojej usługi będę w stanie zaproponować Państwu rozwiązanie "na miarę" jeszcze zanim rozpoczniemy współpracę.

Jaki zakres opracowania państwa interesuje?

Jaki zakres opracowania państwa interesuje?

Jaki zakres opracowania państwa interesuje?

Jaki zakres opracowania państwa interesuje?

Standardowy zakres dokumentacji przetargowej obejmuje: Przedmiar Robót (PR) + Kosztorys Inwestorski (KST) + Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) - w polu uwagi, proszę określić, jeśli wymagają państwo innego zakresu.

Tłumaczenie lub wykonanie dokumentacji technicznej w języku Polskim lub Angielskim?

Uwagi i dodatkowe wymagania - opcjonalne

Dane kontaktowe

Przed wysłaniem formularza, wypełnij test reCAPTCHA: