Zagospodarowanie placów budowy

  • Pomagamy przy opracowaniu projektów towarzyszących organizacji zaplecza budowy.
  • Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie projektowania, kosztorysowania, załatwienia uzgodnień.
  • Projekt zagospodarowania składa się z wielu elementów. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.
Rafał Stańczyk Rafał Stańczyk +48 668 270 839

Jestem inżynierem

Od 2014 roku prowadzę biuro projektów i realizuję zlecenia z sektora prywatnego (klienci indywidualni), korporacyjnego (klienci biznesowi - duże firmy wykonawcze i projektowe) oraz publicznego (przetargi publiczne - jednostki administracji państwowej).

Jestem inżynierem z ponad 8 letnim osobistym doświadczeniem przy opracowywaniu projektów budowlanych, wykonawczych, dokumentacji przetargowej, oraz kosztorysów. w tym czasie uczestniczyłem w realizacji 11 bardzo dużych inwestycji, i jednocześnie przy opracowaniu ponad 30 projektów technicznych lub kosztorysów.

Przez ponad 2 lata pracowałem jako koordynator w zakresie nadzorów autorskich oraz przygotowania projektów budowlanych i wykonawczych przy realizacji inwestycji II linii Metra w Warszawie. Między innymi zajmowałem się koordynacją międzybranżową przygotowania i  uzgodnienia projektów Zagospodarowania Placów Budowy dla obiektów II linii Metra.

Współpracuję z profesjonalistami z różnych branż. Dzięki rozległej sieci kontaktów zbudowanych w trakcie dotychczasowej pracy jestem w stanie złożyć kompletny zespół do realizacji każdego zlecenia odpowiadającego zaproponowanej ofercie.

Wykształcenie techniczne odebrałem w toku studiów dziennych magisterskich na wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, które ukończyłem w 2008 roku.


Projekty zrealizowane w ramach PIRRS:

2015r.

Projekt budowlany wraz z uzgodnieniami dla przebudowy rowu melioracyjnego (operat i pozwolenie wodno-prawne) oraz projekt budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej w miejscowości Stare Faszczyce.

2015r.

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych dla pawilonu wystawowo - usługowego w rejonie Portu Czerniakowskiego usytuowanego na przedłużeniu historycznej "Osi Stanisławowskiej" w Warszawie.

2015r.

Projekt budowlany odwodnienia melioracyjnego (operat i pozwolenie wodno-prawne) oraz oświetlenia projektowanej drogi osiedlowej w Ożarowie Mazowieckim.

2015r.

Projekt budowlano - wykonawczy: Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacyjnego dla budynku jednorodzinnego w Warszawie w rejonie ul. Latarnika.

2015r.

Projekty budowlano - wykonawcze przyłączy wodociągowych wraz z uzgodnieniami dla 2 budynków jednorodzinnych zlokalizowanych w ul. Siekierkowskiej w Warszawie.

2014-15r.

Projekty budowlano - wykonawcze przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z uzgodnieniami i dokumentacją przetargowo-kosztorysową dla planowanych w Warszawie automatycznych toalet miejskich.

2014r.

Projekt budowlano - wykonawczy wraz z uzgodnieniami: Rozbudowa sieci wodociągowej w Gawartowej Woli oraz projekt budowy zjazdu indywidualnego (operat i pozwolenie wodno-prawne) z drogi powiatowej w Gawartowej Woli.

2014r.

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych dla budynku jednorodzinnego w miejscowości Otręba w gminie Kurzętnik.

2014r.

Projekt budowlany wewnętrznej instalacji energetycznej dla budynku usługowego - restauracji na wodzie w rejonie portu Czerniakowskiego w Warszawie.

2014r.

Koncepcja rozwiązania gospodarki ściekowej w miejscowości Unieszynko, Krępkowice, Karwica, Lesiaki gmina Cewice.


Uczestniczyłem w realizacji następujących inwestycji:

2014-13r.

Projekt północno wschodniego odcinka II linii Metra w Warszawie.

Pełniona funckja: Koordynator Projektu Budowlanego (KPB)

2014-13r.

Projekt budowy instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów i osadów ściekowych w Koninie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2013r.

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Bochni.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2012r.

Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Swarzewie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2012r.

Projekt odwodnienia drogi kołowania oraz płyty postojowej na lotnisku im. Fryderyka Chopina.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2011r.

Projekt gazociągu wysokiego ciśnienia Szczecin-Lwówek.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2012-09r.

Projekt centralnego odcinka II linii Metra w Warszawie.

Pełnione funckje: Asystent projektanta (AP)
Koordynator Projektów Wykonawczych (KPW)

2009r.

Projekt uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w zlewni oczyszczalni ścieków Radocha w Katowicach.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2009-08r.

Projekt układu kolektorów przesyłowych ścieków do oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2008r.

Projekt modernizacji budynku zespołu szkół gastronomiczno-spożywczych w Olsztynie.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

2008r.

Projekt odwodnienia drogi krajowej E67 w Suwałkach.

Pełniona funckja: Asystent projektanta (AP)

Podczas dotychczasowej pracy inżynierskiej zajmowałem się opracowywaniem projektów, kosztorysów, uzgodnieniami, nadzorem oraz koordynacją pracy zespołu projektowego i  podwykonawców, przy dużych skomplikowanych inwestycjach. Dzięki swobodzie działania i  wsparciu doświadczonych projektantów udało mi się zgromadzić bezcenne doświadczenie na wszystkich polach, którymi się zajmowałem a przede wszystkim nawyk systematycznej i sumiennej pracy.